ODPADY RECYCLING, s.r.o.
Výkup a recyklácia železného šrotu a stavebného odpadu.

Služby

-príjem stavebného odpadu a recyklácia stavebného odpadu na ktorý Vám vystavíme potvrdenie

-drvenie odpadov činnosťou R5

-rozoberanie elektromotorov a transformátorov

-výkup papiera a lepenky

-lisovanie papiera a lepenky, plastov

-recyklácia plastov

-lúpanie káblov

-demolačné práce špeciálnou technikou

-demontážne a búracie práce

-odstraňovanie stavieb a príslušenstva

-úprava farebných kovov na požadovaný rozmer plazmovým horákom

-odvoz odpadov vlastnou dopravou

-zber, uskladnenie, drvenie, triedenie, odpadov

-spracovanie stavebného odpadu

-zapožičanie kontajnerov a ich odvoz

-predaj recyklovaného a triedeného materiálu vhodného na opätovné použitie

-doprava nákladným automobilom nad 12.-ton veľkokapacitnými kontajnermy