ODPADY RECYCLING, s.r.o.
Výkup a recyklácia železného šrotu a stavebného odpadu.