ODPADY RECYCLING, s.r.o.
Výkup a recyklácia železného šrotu a stavebného odpadu.

Cenník výkupu

CENNÍK ODPADOV platný od 01.08.2019

Oceľový šrot hrubý.....0,10.-€/kg

Oceľový šrot plechy.....0,06.-€/kg

FAREBNÉ KOVY

Cu-mix 95%.....3,10.-€/kg

Cu rafinačná.....2,60.-€/kg

Mosadz mix.....2,00.-€/kg

Al-mix.....0,50.-€/kg

Al nápojové plechovky, žalúzie.....0,10.-€/kg

Nerez nemagnetická.....0,50.-€/kg

PAPIER

Lepenka vlnitá, hladká.....0,00.-€/kg

Noviny časopisy.....0,01.-€/kg

Fólia, plasty.....bezplatne

KÁBLE

Cu-kábel nad 10mm v izolácii.....1,00.-€/kg

Cu-kábel elektroinštalačný s izoláciou.....0,50.-€/kg

Cu káblové zväzky.....0,50.-€/kg

Al kábel slaboprúd elektroinštalačný.....0,00.-€/kg

CENNÍK PRE PRÍJEM STAVEBNÉHO ODPADU

170101 Betón, železobetón.....5.00.-€/tona

170102 Tehly s prímesami....10.00.-€/tona

170107 Zmes betónu, tehál, dlaždíc....10.00.-€/tona

170504 Zemina a kamenivo s prímesami....5.00.-€/tona

170904 Zmiešane odpady zo stavieb a demolácií....20.00.-€/tona

170302 Bitúmenové zmesi - asfalty s prímesami....10.00.-€/tona

170201 Drevo ( stavebné ) bez prímesí....20.00.-€/tona

Ceny na stavebný odpad sú uvedené bez DPH

CENNÍK PRE DRVENIE STAVEBNÉHO ODPADU ČINNOSŤOU R5

po obhliadke a dohode TEL: 0910 999 611

Ceny na stavebný odpad sú uvedené bez DPH